Treningstimer i Gulsethallen sesongen 2018-2019

 

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30

19.00

19.30

20.00

20.30

21.00

Mandag

       

J08

J08/09

J08/09

J02/03

J02/03

J02/03

K4

K4

K4

Tirsdag

   

J00/01
J04/05

J00/01
J04/05

J00/01
J04/05

G07

G07

J10

J10 

J07 

J07

J07

Onsdag

J06

J06

G07

G07

G07

Torsdag

 

J02/03

J02/03

J02/03

J08/09 

J08/09
J00/01

J00/01

J00/01

J04/05

J04/05

J04/05

Fredag

 

           


Gulsethallen lørdager 10.30-12.00 Basistrening J00/01/02/03

Skienshallen fredager 16.00-17.30 J00/01

Stevnehallen mandager 17.00-18.30 J04/05, 18.30-20.00 J06, 20.00-21.30 J00/01

Stevnehallen onsdager 17.00-18.30 J02/03   19.00-20.30 K4

Stevnehallen fredager 17.30-18.00 J02/03

Stigeråsen tirsdager 18.00-19.30 J06

Treningstimer i Gulsethallen sesongen 2018-2019

 

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30

19.00

19.30

20.00

20.30

21.00

Mandag

       

J08

J08/09

J08/09

J02/03

J02/03

J02/03

K4

K4

K4

Tirsdag

   

J00/01
J04/05

J00/01
J04/05

J00/01
J04/05

G07

G07

J10

J10 

J07 

J07

J07

Onsdag

J06

J06

G07

G07

G07

Torsdag

 

J02/03

J02/03

J02/03

J08/09 

J08/09
J00/01

J00/01

J00/01

J04/05

J04/05

J04/05

Fredag

 

           


Gulsethallen lørdager 10.30-12.00 Basistrening J00/01/02/03

Skienshallen fredager 16.00-17.30 J00/01

Stevnehallen mandager 17.00-18.30 J04/05, 18.30-20.00 J06, 20.00-21.30 J00/01

Stevnehallen onsdager 17.00-18.30 J02/03,   19.00-20.30 K4

Stevnehallen fredager 17.30-18.00 J02/03

Stigeråsen tirsdager 18.00-19.30 J06