Agenda for årsmøte 2018

  1. Konstituering
  • Valg av referent og to protokollvitner
  • Valg av møteleder
  • Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  1. Årsmelding 2017
  1. Regnskap 2017
  1. Budsjett 2018
  1. Saker til behandling
  1. Valg
  1. Avslutning

Klikk her for å laste ned Årsmelding 2018

Bank1a

 Gsport

 Meny 80