Informasjon

Medlemmer i Gulset Håndball.

For å kunne spille håndball i Gulset IF så må følgende være oppfylt.

 1. Du må være medlem i Gulset Idrettsforening og betalt medlemskontingent der. Dette er pålagt av Norges Idrettsforbund og Norges Håndballforbund. Medlemskontigenten er kr 400,- for familiemedlemskap som inkluderer hjemmeboende barn inntil 19 år, enkelt-medlemmer kr 200,-.

 2. Du må betale trenings- og kampavgift til Gulset Håndball, se nedenfor. Er du 13 år eller mer så må du også betale spille-lisens til NHF.

 3. Du må forholde deg til de til enhver tid gjeldende regler for Gulset Håndball.

Dine rettigheter etter betaling.

 1. Du får mulighet til å trene og spille kamper for Gulset Håndball i de forskjellige klasser som NHF har satt opp.

 2. Du er forsikret gjennom klubbens fellesforsikring frem til det året du fyller 13. Deretter må det betales lisens til NHF som dekker dette.

 3. Du får et rabattkort hos MX Sport som gir meget gode rabatter på div. sportsutstyr.

Treningsvagift for 2011/2012.


Avgiften betales 2 ganger, høst og vår og er pr. halvår:

 • Håndballskolen gratis første halvår, deretter 650,-
 • 6-9 år 650,-
 • 10 år 750,-
 • 11-14 år 950,-
 • 16 år, 18år og senior 1.350,-
 • Det gis søskenmoderasjon med 50% for yngste barn under 19 år.
  Bør oppgis ved innmelding da medlemsregisteret ikke tildeler dette automatisk.

Det er rabatter i forbindelse med verv i Gulset Håndball. Se her.

 

Vilkår for å melde på lag i håndballserien.

Følgende vilkår er krav for at Gulset Håndball skal melde på lag i serien (J/G-11 og oppover) til høsten.

Les mer her..Starte lag i serien

Viktig å vite om flytting av kamper.

 • Det vil være gratis å flytte kamper fra ca 27.aug. og frem til ca 8. sept. Nøyaktig dato for hvert år vil bli opplyst om av RegionSør. Deretter må vi betale 500,- pr. kamp
 • Etter pålegg fra Sk.komm. og styrevedtak så skal en kamp flyttes til egen treningstid, og ta maksimalt 10 min. til oppvarming fra laget som trener før. All oppvarming før det skal skje ute eller i korridorene ved garderobene.
 • Det laget som flytter kamp er selv ansvarlig for sekretariatet og inngangspenger på denne kampen.
 • Søknad om flytting (etter gitt sistedato) skal være på eget skjema og sendes RegSør senest 10 dager før opprinnelig kampdato, eller ny kampdato hvis kampen er fremskutt.
 • Gyldige grunner for flytting finnes på Region Sør under Lov og reglement - Bestemmelser for serien.

Hvis det er spørsmål som ikke blir belyst i disse punktene så ta kontakt med sportslig leder om dette.

Bank1a

 Gsport

 Meny 80